Seminar


2017 Spring


No. Date Architecture Group Programming Group
1 4th, March Lin HanJia Chengfan Chen JunshiYan Binghui
2 11th, March Chi MengxianZhou Xin Liang WeihaoShu Jiaming
3 25th, March Jin XuLiu Junnan Su ZhichaoXu Qingqing
4 8th, April Feng ShiyingYu Yang Xu QizeLiao Chenzhi
5 15th, April Lin HanJia Chengfan Yan Binghui
6 22th, April Chi MengxianZhou Xin Shu Jiaming
7 6th, May Jin XuYu Yang Chen JunshiLiang Weihao
8 13th, May Feng ShiyingLiu Junnan Xu QingqingSu Zhichao
9 8th, July Liao ChenzhiXu Qize
10 15th, July Wu ZhengYan Binghui
11 22nd, July Feng ShiyingFirst grade group

2017 Fall


No. Date
1 14th, October Li FengLin Han
2 28th, October Jin XuXu Qingqing
3 4th, November Wen KePeng Long
5 18th, November Lin ZengLv Guofeng
6 25th, November Jia ChengfanShu Jiaming
7 2nd, December Li MingfanYu Yang
8 9th, December Feng ShiyingSu Zhichao
9 16th, December Liu JunnanLu Fan
10 13rd, January Xu Qize